We hebben voor klant een systeem ontwikkeld om verschillende sensors uitlezen en deze in een dashboard te presenteren. Enkele functionaliteiten van het dashboard zijn:

  • Inzicht welke ruimtes niet voldoen aan GGD eisen
  • Alarmering wanneer ingestelde waardes worden overschreven
  • Autorisatie op locatieniveau